Ehliyet Sınavı Hazırlık

Şubat Ayı Sınav-3 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 2. Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 3. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

Soru 4. Şekildeki kara yolu bölümünde, yol çizgileri sürücülere neyi bildirir?

Soru 5. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

Soru 6. • Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

Soru 7. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 8. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

Soru 9. Trafik denetiminde istenmesi hâlinde, sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir?

Soru 10. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır.

 

Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 11. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

Soru 12. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Dar bir kavisle dönmeli
II. Yayanın geçmesini beklemeli
III. Sola dönüş lambasını yakmalı
IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

 

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

Soru 14. Su soğutmalı motorlarda, soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?

Soru 16. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?

Soru 18. Rot ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır?

Soru 19. Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

Soru 21. • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

Soru 22. İşaret levhalarıyla ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye  düşürmez?

Soru 23. Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 24. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

Soru 25. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Soru 26. Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme, hakkından kendi isteğiyle vazgeçme, özveri anlamına gelmektedir.

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini karşılığıdır?

Soru 27. Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi “DURMA” değildir?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması, kampanaların aşırı ısınmasına neden olur?

Soru 31. Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?

Soru 32. Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi, öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

Soru 34. I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir.
II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır.
III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz.
IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

Soru 35. Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?

Soru 36. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 37. Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?

Soru 38. Tek yönlü ve iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Soru 39. Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?

Soru 40. I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

Soru 41. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

Soru 42. Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak bulundurulması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 43. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 44. Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir?

Soru 45. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir?

Soru 46. İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir?

Soru 47. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 48. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

Soru 49. Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 50. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

User Details