Ehliyet Sınavı Hazırlık

Sınav-17 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

 

Soru 2. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 3. Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi taşıt giremez işaretidir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

Soru 6. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

Soru 7. Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 8. Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,
I. Boyun
II. Koltuk altı
III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?

Soru 9. Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 10.  I- Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler

II- Motorlu bisiklet ve motosikletler

III- Traktör ve iş makineleri

IV- Otomobiller

Yukarıda verilen araçların hangilerinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

Soru 11. Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 12. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?

Soru 13. Şekle göre, ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförlerinden her biri, 20 saat süren yolculuk süresince toplam olarak en fazla kaç saat bu aracı sürebilir?

Soru 14. Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?

Soru 15. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi araç lastiklerinin görevlerinden değildir?

Soru 17. Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

Soru 18. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

Soru 21. Freni bozuk aracın şekildeki gibi çekilmesi sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

Soru 23. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

Soru 24. Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?

Soru 25. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?

Soru 26. Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne ne denir?

Soru 27. Egzoz gazı zehirlenmesi aşağıdaki yollardan hangisi ile olur?

Soru 28. İşaret levhalarıyla ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye  düşürmez?

Soru 29. Hangisi yakıt sistemi elemanıdır?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

Soru 31. Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 32. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

Soru 33. Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 34. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların koruma başlığı (kask) kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına neden olur?

Soru 36. Aşağıdaki parçalardan hangisi arızalandığında motor yağında su, soğutma suyunda yağ olduğu gözlenir?

Soru 37. Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Soru 38. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 39. Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 40. Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?

Soru 41. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Soru 42. Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?

Soru 44. Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?

Soru 45. Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

Soru 46. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

Soru 47. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

Soru 48. Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

Soru 49. I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 50. Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir?

User Details