Ehliyet Sınavı Hazırlık

Sınav-20 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

Soru 2. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

Soru 3. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır?

Soru 4. I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

Soru 5. Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

Soru 6. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

Soru 7. Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne ad verilir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?

Soru 9. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

Soru 10. I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

Soru 11. Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

Soru 12. I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

Soru 13. Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?

Soru 16. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

Soru 17. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 18. I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

Soru 20. Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

Soru 23. Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

Soru 24. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 25. Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

Soru 27. Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

Soru 28. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi “park etme” kuralıdır?

Soru 31. Zorunlu hâller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?

Soru 32. Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır:    

•  Lastik patlaması    

•  Kusurlu rot    

•  Aks kırılması    

•  Kusurlu fren

Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

Soru 33. Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 34. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?

Soru 35. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

Soru 37. Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 39. Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

Soru 40. Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 41. Hareket hâlindeki aracın stop ettirilmeden durdurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

Soru 42. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

Soru 43. Fanlı soğutma sisteminde fanı çalıştıran parça aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 44. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

Soru 45. Şekilde verilen pozisyonun adı nedir?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?

Soru 47. I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

Soru 48. I- Hafif para cezası

II- Sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri alınması

III- Araç kullanmaktan men cezası

Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, birinci defada aşağıdakilerden hangileri uygulanır? 

Soru 49. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?

Soru 50. Motorlu bisiklet ve motosiklette bulunan sürücü ile yolcunun koruyucu başlık ve gözlük kullanmaları konusundaki hükümlerden hangisi doğrudur?

User Details