Ehliyet Sınavı Hazırlık

Sınav-24 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aracın park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2. Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

Soru 4. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5. I- Cam suyu
II- Motor suyu
III- Motor yağı
IV- Hidrolik yağı

Yukarıda verilenlerden hangisine antifriz konulabilir?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 7. Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?


I- Sola dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Geniş bir kavisle dönmeli

Soru 9. Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak bulundurulması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 10. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

Soru 12. Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

Soru 13. Şekildeki aracın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

Soru 14. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

Soru 15. Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?

Soru 16. Yerleşim Yerinde = YY

Yerleşim Yeri Dışında = YYD

Kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

Soru 18. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.

Soru 19. Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?

Soru 20. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?

Soru 22. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, mavi renkte yanması sürücüye neyi bildirir?

Soru 23. Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

Soru 24. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

Soru 27. Aşağıdaki durumların hangisinde hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?

Soru 28. Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?

Soru 29. I- Aracının yük ve teknik özelliğine

II- Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

III- Görüş, yol, hava ve trafik durumuna

Sürücüler, hızlarını aşağıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? 

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

Soru 31. • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 32. “Trafikte tekrar yoktur.” sözü ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

Soru 33. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?

Soru 35. Ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 36. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 37. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

Soru 38. Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?

Soru 40. Tümüyle soğuğa maruz kalarak donma aşamasına gelmiş bir kişiye, bilinci yarindeyse aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

Soru 41. Emniyet şeritlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 42. Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 43. Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 44. Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Soru 46. Motor yağ filtresi, hangi yağın temizlenmesinde kullanılır?

Soru 47. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?

Soru 49. 1- Suni solunum uygulanması

2- Dolaşımın değerlendirilmesi

3- Kalp masajı uygulanması

4- Hava yolu açıklığının sağlanması

“Yeniden canlandırma” basamaklarının sıralaması hangi seçenekte doğru şekilde verilmiştir?

 

Soru 50. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

User Details