Ehliyet Sınavı Hazırlık

Sınav-29 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. 1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek

2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek

3- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek

4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek

Araç geçme ile ilgili aşağıda verilen kurallar hangi sıra ile uygulanmalıdır?

Soru 2. Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir. 


Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması otomatik vitesli araç için sakıncalıdır?

Soru 4. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?

Soru 6. Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

Soru 8. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?

Soru 9. Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

Soru 11. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 12. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 13. Trafik sıkışıklığından dolayı aracıyla sürekli dur-kalk yapan ve bu durumdan bunalan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla kullanılır?

Soru 15. Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


Soru 16. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 17. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

Soru 18. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?

Soru 19. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

Soru 20. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

Soru 21. Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

Soru 22.  I- Korkutmak veya şaşırtmak

II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek

III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

Soru 23. Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 24. Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

Soru 25. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

Soru 26. Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse, çalıştırmak için ne yapılır?

Soru 27. Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?

Soru 28. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir?

Soru 29. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Soru 30. Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?

Soru 31. • Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 32. “Holger-Nielsen (sırttan bastırma)” metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

Soru 33. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 34. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35. Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?

Soru 36. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?

Soru 38. - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

Soru 40. Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisini etkisi daha büyüktür?

Soru 41. • Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması

• Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması

Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi, motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

Soru 44. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 45. Yeni yönetmelikleri göre, “C” sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi, aşağıdakilerin hangisinde verilen araçları kullanabilir?

Soru 46. Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur?

Soru 48. Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 49. Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

Soru 50. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

User Details