Ehliyet Sınavı Hazırlık

Sınav-6 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 2. Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


Soru 3. Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?

Soru 4. I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

Soru 5. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

Soru 6. Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?

Soru 7. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 8. Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?

Soru 10. Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 11. Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?

Soru 12. Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa, bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

Soru 14. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 15. I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması
II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması
III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir?

Soru 17. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

Soru 18. Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

Soru 20. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

Soru 21. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 22. Üzerinde yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?

Soru 23. Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

Soru 24. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

Soru 25. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 26. Araçta, yeni motorun alıştırılması (rodaj) döneminde aşağıdakilerden hangisine uyulmalıdır?

Soru 27. Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.

Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

Soru 29. Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

Soru 30. “D1” sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?

Soru 31. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

Soru 32. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir?

Soru 34. Motor çalışırken gösterge panelinde şarj ikaz ışığı yanarsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

Soru 35. Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 37. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

Soru 38. İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?

Soru 41. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

Soru 42. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 43. Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I- Geçiş kurallarına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği

Soru 44. Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 45. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

Soru 47. Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 50. Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?

User Details