Trafik adabı sınav soruları ve testleri

trafik adabı sınavı test soruları

Trafik adabı dersi 2016 yılı itibariyle ehliyet eğitim takvimine eklendi. 2020 yılında da ehliyet sınavlarında sorulacaktır.

Site üzerinde elektronik ehliyet sınavında hazırlık için örnek trafik adabı sorularını paylaşıyoruz. 

Sitemiz tarafından hazırlanan trafik adabı testleri:

Trafik adabı sınav soruları çöz 1 

Trafik adabı sınav soruları çöz 2 

Trafik adabı sınav soruları çöz 3 

Trafik adabı sınav soruları çöz 4 

Trafik adabı sınavı soruları çöz 5 

Trafik adabı test soruları çöz 6 

Trafik adabı sınavı test soruları 7

Çıkmış trafik adabı soruları

MEB tarafından yayınlanan trafik adabı ders notları için tıklayınız.

Trafik adabı konu kapsamı nedir?

Trafik adabı konu kapsamı olarak sorumluluk, yardımlaşma, hoşgörü,  nezaket, saygı, feragat, fedakarlık, sabır, trafik kültürüne uygun olarak sürücülerin birbirini uyarması, empati, öfke yönetimi, beden dili, konuşma üslubu, trafik görevlileriyle olan iletişim, birey hakkı, kamu malına verilen zararlar, bireyin kendine vereceği zarar, çevreye ve doğaya verilen zarar, trafikte doğru yapılan davranışın hem bireye hem topluma faydaları, trafikteki diğer unsurların sürücü davranışlarına etkileri  şeklinde sıralanmaktadır. 

Örnek Trafik adabı soruları:

Not: Üsteki sorulardan çözerek cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Soru1-Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir?
a-Işık kırmızıdan yeşile döndüğü anda korna veya selektörle hemen uyarıda bulunmak
b-Otoyollarda aniden trafik sıkıştığında arkadaki sürücüleri uyarmak için dörtlüleri çalıştırmak.
c-Trafik ortamında karşı tarafın hatalarını tolere edebilecek şekilde araç kullanmak.
d-Sisli, yağmurlu, karlı veya görüşün yetersiz olduğu durumlarda sis lambasını açmak.


Soru2-“Engelli sürücülerin park alanına, engelsiz bir araç sürücüsünün park etmesi durumunda ödenecek ceza tutarı hafif bir park kusuruna göre 2 kat daha fazladır.”
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a-Kesilen cezalarla kişilerde farkındalık oluşturmak.
b-Engelli sürücülere moral vermek.
c-Devletin kazanç sağlaması.
d-Engelli sürücülere ödenek sağlamak.

Soru3-Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır?
a-Diğer şoförlere bağırmak
b-Hız yapmak
c-Kırmızı ışıkta geçmek
d-Derin nefes almak

Soru4 - "Direksiyon sınavı eğitimlerinin yapıldığı alanlarda “Bu alan sürücü eğitimi alanıdır” ve eğitim araçlarında
“Sürücü Adayı” yazmaktadır."
Adaylar akan trafikte eğitim görürken veya direksiyon sınavına girdiklerinde diğer sürücüler tarafından hızlı gitmediği,
hatalı sürdüğü veya acemiliğin getirdiği doğal süreçlerden ötürü türlü hatalar yapmaları ve devamında diğer araç
sürücüleri tarafından el ile, söz ile ya da araçlarını kırmak suretiyle yapmış oldukları davranışların sebebi
aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a-Psikolojik problemlerinin olduğunu
b-Bencil olduklarını
c-Empati yeteneklerini gelişmiş olduğunu
d-Yeterince terbiye alamadıklarını

Soru5-Emniyet şeritlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a-Ambulans’ın hasta taşıması
b-Görevi dışında çakar kullanan araçların ulaşım yoludur.
c-Trafik kazalarında güvenli alan olarak kullanma
d-Acil durumda durma veya duraklama

Soru6-Aşağıdakilerden hangisi kişinin hem kendisi hem de akan trafikte diğer sürücüler için yapacağı riskli davranışlara
örnek olarak değerlendirilemez?
a-Aşırı hız yapmak
b-Emniyet kemeri takmak
c-Uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak
d-Alkollü araç kullanmak

Soru7-"Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonları'nın
kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır."
Trafikte çevrilen bir aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümü yoksa bunun ceza miktarının çok yüksek olduğu
görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a-Aracın kaza yapma riskinin yüksek olması
b-Araç sürücüsünün ve araç içerisindekilerin zehirlenme ihtimallerinin olması.
c-Araçta yangın riskinin oluşması
d-Çevre kirliliğini engellemek

Soru8-Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir?
a-Artış hızına uyumlu bir şekilde gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması
b-Trafik ortamındaki sürücü ve yayaların artması
c-Kişilik özellilerinden kaynaklı riskler
d-Artan stresli ve güç yaşam koşulları

Soru9-“Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve cezai işlem nedenidir.”
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a-Sol şeridin sadece sollamalarda kullanılması
b-Trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak
c-Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek.
d-Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak

Soru10-Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?
a-Öfke
b-İşitme
c-Yaş
d-Bedensel Sakatlık

Soru11-"İki otomobil eğimli bir yerde karşılaştıklarında eğimli yola çıkan aracın üstünlüğü vardır."
Buna rağmen yoğun kar sonucu buzlanan eğimli yolda yokuş çıkan aracın sürücüsü inen aracın geçişini kolaylaştırması ne
gibi bir kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir?
a-Öfkeli
b-Yetenekli
c-Sabırsız
d-Hoşgörülü

Soru12-Aşağıdakilerden hangisi trafik adabına uymayan tavırlara örnek değildir?
a-Araçlar için yeşil ışık yanmasına rağmen yaya kırmızı ışıkta geçiyorsa aracı yavaşlatmaya gerek yoktur.
b-Yakın bir dostumuzu gördüğümüz zaman kornayla selam vermek doğrudur.
c-Sigara külünü aracın dışına atmak doğru bir davranıştır.
d-Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kör bir kişiye trafiği tehlikeye düşürmeden yardım etmek.

Soru13-Trafikte makas atmak çok tehlikelidir. Kişi sadece kendini riske atmaz. Kendiyle birlikte bir çok sürücüyü
tehlikeye atarak zincirleme kazaya neden olabilir. Bunun yanında ağır yaralanma ve hatta ölümlere sebebiyet verebilir.
Cinayetten farksız sonuçlar doğurabilecek bu duruma sebebiyet veren kişiler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylemek
yanlış olur?
a-Kişisel problemleri vardır.
b-Öfkesini yeteneğe dönüştürmüştür.
c-Egosunu tatmin etmektedir.
d-Yaptığı hatanın farkına varacak olgunlukta değildir.

Soru14-Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşma, durak harici durma, yaya geçitlerinde yol vermeme gibi sürücü davranışları
ne tür sürücü davranışıdır?
a-Saldırgan sürücülük
b-Kural ihlali
c-Nezaket eksikliği
d-Beceriksiz sürücülük

Soru15-“Araç kullanırken cep telefonu ile ilgilenmenin görsel, bilişsel, fiziksel ve işitme ile ilgili bazı sorunların
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. “
Bunun sonucunda aşağıdaki problemlerden hangisi ortaya çıkmaz?
a-Tepki süresinin azalması
b-Doğru şeritte gidebilme
c-Durma mesafesinin iyi ayarlanamaması
d-Uygun hızda seyredememe

Soru16-“Otoyolda belli bir yere ulaşmak amacıyla otomobillerine binmiş olan ve birbirini tanımayan iki insanın,
birdenbire her şeyi unutmasına, birbirleriyle kıyasıya bir yarışa girmesine, bu uğurda kendi hayatlarını bile hiçe
saymalarına” ne ad verilir?
a-Yol öfkesi
b-Kin
c-Nefret
d-Sinir

Soru17-Yaya geçidinde ki yayayı , bir trafik işareti veya işaretçisini gördüğü halde yavaşlamayan hatta hızını artıran
bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a-Geçiş önceliğini hakkını kullanmaktadır.
b-Eğer duramayacak durumdaysa hızını arttırması gereklidir.
c-Yaptığı yasaktır ve ceza gerektirir.
d-Bu davranışı usta şoför olduğunu gösterir.

Soru18-Araç bakımlarının zamanında yapılmasının önemini aşağıda verilenlerden hangisi ifade etmez?
a-Araç bakımlarını hem kişinin kendi can ve mal bütünlüğü koruması
b-İçinde yaşadığımız tabiatın zedelenmemesi,
c-Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak
d-Trafik cezalarından kaçınmak

Soru19-Günlük yaşamımızda is arkadaşımızın olumsuz tavrı karşısında sakin ve temkinli olurken trafikte bunu
yapamamamızın sebebi aşağıdakiler hangisi olamaz?
a-Trafikte tahrik unsurunun, karşılıklı atışmaların, kadın-erkek ayrımının daha belirgin olması
b-Değeri herkes için her yerde ayni şekilde gösterememek, şahsi bir daha görmeyeceğimizi düşünmek
c-Trafikteki insanların daha agresif olması
d-İnsanların trafikte deşarj olması

Soru20-Üç şeritli, akıcı ve tek yönlü bir yolda en soldaki aracın iki şerit atlayarak en sağdaki şeride girmesi diğer
sürücüler için tehdit unsuru oluşturmaktadır. Hatalı sürücü için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
a-Saygı
b-Bencil olma
c-Hoşgörü
d-Sabır

Soru21-Trafiğin yoğun olduğu okul önündeki caddelerde öğrencilerin çıkış saatinde trafik polisi tarafından yapılan
trafik yönlendirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a-Öğrenciler için güvenli bir karşıdan karşıya geçiş sağlamak
b-Sürücülerde trafik algısı oluşturmak
c-Öğrencilere trafik bilgisini aşılamak
d-Herkesin kendi bildiği gibi hareket etmesini sağlamak

Soru22-Sürücülerin yoğun trafikte, trafik ışığının kırmızı yandığında trafik ihlalini gerçekleştireceğini bildiği halde
geçiş yapması hangi davranışa örnektir?
a-Dürüst
b-Saygılı
c-Sevecen
d-Bencil

Soru23-Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte seyir halindeyken yapılan doğru bir davranıştır?
a-Cep telefonuyla konuşmak
b-Araçta sigara içmek
c-Bayanların araçlarını sıkıştırmak
d-Tali yola yaklaşırken hız düşürmek

Soru24-Aracındaki sinyal lambalarının çalışmadığını bilen ve aracını bu şekilde kullanan bir sürücü için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
a-Çok iyi araç kullanmaktadır
b-Trafiği tehlikeye düşürmektedir
c-Sorumluluk sahibidir
d-Kendine güvenmektedir