Abart Egzoz Cezası Ne Kadar? Ceza Tutarı Yükseldi

abart egzoz cezası

"Abart egzoz" diğer ismi "abartılı egzoz" olarak geçen ceza ücretleri trafik kanununda yapılan değişikliklerle 2024 yılı için yeniden belirlendi. Bu cezaların tanımı değiştirilerek daha açık ve anlaşılır hale dönüştürüldü. 

Abartı Egzoz Cezası

Kanun adı:  2912 Karayolları kanunu
Ceza Kodu: 32/3
Ceza Tanımı:

Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması

Ceza Miktarı: 6.439 TL
%25 İndirimli hali: 4.829,25 TL
Men: Araç mevzuata uygun hale getirilinceye kadar trafikten men edilir.

Abart Egzoz nedir?

Abart egzoz toplumun belli kesimlerince kullanılan ve kullanıcısının zevk aldığı fakat çevredeki insanları rahatsız eden bir aksesuardır. Bu aksesuarlar oldukça yüksek desibelde sese neden olmasıyla bilinirler. Aynı zamanda çalıştırıldığında patlama sesine benzer bir ses çıkarırlar. Abartı ve abartmak anlamları vardır.

Kanundaki Karşılığı Nedir?

Her ne kadar abart egzoz olarak tanınıp bilinse de kanundaki karşılığı araçların “çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması” tanımlanması nedeniyle kanun yapıcıların özellikle üzerinde durduğu konunun gürültü olduğunu görmekteyiz.

İlginizi çekebilir -> https://ehliyetsinavihazirlik.com/index.php/drift-atma-cezasi-ne-kadar-oldu.html

Teknik Değişikliklerin Bildirilmesi Gerekir

Üzerinde teknik değişiklik yapılan araçların 30 gün içerisinde bunu trafik tescil belgesine işletmesi gerekmektedir. Fakat bu tarz işlemler mevzuata uygun olup belgelendirilebilen işlemlerdir. Abart egzoz tarzı değişiklikler mevzuat yönünden aykırı olduğu için belgelendirilmelerinde de problemler bulunmaktadır.  Mevcut mevzuatlara uygun olacak şekilde araçlarında değişiklik yapan kişilerin 30 gün içerisinde bu değişikliği ruhsatlarına işletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu kişilere de Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği otuz gün içinde araç tescil belgesine işletmemek(30/1-a), suçundan 690 TL ceza uygulanacaktır. Bu ayrı bir cezadır abartı egzoz cezası ile karıştırılmaması gerekir.

Abart Egzozların Desibelleri Çok Yüksek

Bu tarz ekipmanların tasarım mimarileri yüksek ses şiddeti(desibel) üretmek için tasarlanmıştır. Egzoz’un marka modeline göre veya aracın motor gücüne göre bu desibel miktarı değişkenlik gösterecektir. Trafik denetimleri esnasında bu tarz desibel ölçümü yapacak bir teknik veya yöntem kullanılmamaktadır. Aynı zamanda kanunda kesin bir şekilde “ses şiddetinin” alt ve üst sınırlarının kaç olacağıyla ilgili ayrıca bir tanımlama yapılmamıştır. Fakat trafik denetimi esnasında aracınızda abart egzoz veya varex tespit edilirse bu ceza nedenidir.