Ehliyet Sınavı Hazırlık

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi, soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar?

Soru 3. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 4. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

Soru 5. Aracın gösterge panelinde bulunan "devir saati" sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 6. Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

Soru 7. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

Soru 9. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?

Soru 10. Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

Soru 11. Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

Soru 12. I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.
II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.

Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

Soru 13. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14. Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi rot ayarının bozuk olmasına bağlı olarak meydana gelir?

Soru 16. Karın bölgesinde iç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

Soru 18. “Trafikte tekrar yoktur.” sözü ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

Soru 19. Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi karayolunun unsurlarından biri değildir?

Soru 21. Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?

Soru 22. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Soru 23. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Soru 24. Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 25. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücüye neyi bildirir?

Soru 26. Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 27. İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 28. Aşağıdaki kazazedelerden hangisine, vakit kaybetmeden sunî solunum ve gerekiyorsa kalp masajı yapılmaya başlanmalıdır?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

Soru 30. Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?

Soru 32. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 33. Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

Soru 34. Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.
II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.
III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

Soru 35. Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtilerinden değildir?

Soru 37. Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Soru 38. Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 39. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 40. Dizel motorlarda kullanılan ısıtma bujilerinin görevi nedir?

Soru 41. I- Beyaz baston taşıyan,

II- Kollarında 3 siyah yuvarlaklı sarı bant bulunan,

III- Bir yayanın veya köpeğin yardımı ile yürüyen,

Yukarıda verilen gözleri görmeyen kişilerden hangilerinin taşıt yolu üzerinde bulunması hâlinde, araç sürücülerinin yavaşlamaları, gerektiğinde durmaları ve yardımcı olmaları mecburidir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 43. Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?

Soru 44. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 45. Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?

Soru 46. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 47. Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?

Soru 48. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 49. Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 50. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne ad verilir?

User Details