Ehliyet Sınavı Hazırlık

2019 Ehliyet sınav soruları çöz! Alt kısımdaki karma en çok sorulan çıkmış sorular testini çözerek elektronik ehliyet sınavına(e-sınava) hazırlanın! 2019 Aralık ayı için kazandıran denemeler e-sınav müfredatına uygundur.

  • Sınavda başarılı olmak istiyorsanız alt kısımda yer alan tüm sınavları çözmeyi unutmayınız!
1 Aralık 2019 17 Aralık 2019
2 Aralık 2019 18 Aralık 2019
3 Aralık 2019 19 Aralık 2019
4 Aralık 2019 20 Aralık 2019
5 Aralık 2019 21 Aralık 2019
6 Aralık 2019 22 Aralık 2019
7 Aralık 2019 23 Aralık 2019
8 Aralık 2019 24 Aralık 2019
9 Aralık 2019 25 Aralık 2019
10 Aralık 2019 26 Aralık 2019
11 Aralık 2019 27 Aralık 2019
12 Aralık 2019 28 Aralık 2019
13 Aralık 2019 29 Aralık 2019
14 Aralık 2019 30 Aralık 2019
15 Aralık 2019 31 Aralık 2019
16 Aralık 2019  

Soru 1. I- Motor soğutma suyunun eksilmesi 

II- Devridaim pompası kayışının kopması

III- Radyatör üzerinde bulunan fan motorunun arızalanması

Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

Soru 2. Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?

Soru 3. Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

Soru 4. Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

Soru 5. Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma sisteminin parçasıdır?

Soru 7. Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?

Soru 9. Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?

Soru 10. Ekstra bir durum söz konusu değilse aşağıdakilerden hangisi en doğru suni solunum pozisyonudur?

Soru 11. "Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12. Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

Soru 13. • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14. Suda boğulan kalp ve solunumu durmuş bir yetişkine ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?

Soru 17. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

Soru 18. Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

Soru 20. Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?

Soru 21. Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu, omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olabilir?

Soru 22. Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 23. "Ben bir canlıyı öldürme ve çevreye zarar verme potansiyeli olan 'aracı' güvenli bir şekilde ve kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeden kullanmak için gerekli bilgileri öğrendim ve bu bilgileri uygulamak için gerekli olan kişilik özelliklerine, yetişkinliğe ve sorumluluk duygusuna, psikolojik ve fiziksel uygunluğa sahibim"

Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 24. - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

Soru 26. "Trafikte iki araç yol verme/vermeme konusunda birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadır."

Böyle bir durum söz konusuyken araç sürücüsünün çok öfkeli olduğu gözlemlenmektedir. Camını indirip öfkesini dışa vurmaya hazırlanırken, diğer araç sürücünün hangi davranışı sergilemesi trafik adabı açısından doğru olur.

Soru 27. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 28. Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

Soru 29. Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?

Soru 30. Trafik görevlisinin hangi hareketi "trafiği yavaşlatma" işaretidir?

Soru 31. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla kullanılır?

Soru 33. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 34. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 37. 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

Soru 38. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 39. B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?

Soru 40. Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 41. Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

Soru 42. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 43. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Soru 45. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 46. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 47. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

Soru 48. Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 49. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 50. I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

User Details